Welkom bij VGB Asfalt

Synergie tussen Van Grunsven & Langenhuijzen Transport en VGB Asfalt levert meerwaarde op:
Continuïteit en kwaliteit

De onderneming VGB Asfalt BV is ontstaan uit de samenwerking tussen Anton van Grunsven van transportonderneming Van Grunsven & Langenhuijzen Transport en Sjoerd Beliën, vele jaren verantwoordelijk voor de asfaltverwerking bij Heijmans NV.

Beliën leerde als projectleider van grote asfalteringsprojecten Anton van Grunsven kennen tijdens de grootscheepse ombouw van de Randweg Eindhoven en later hebben we nogmaals samengewerkt bij de verbreding van de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch.

Van Grunsven liep al een tijd met het idee rond om zelf asfalt te gaan verwerken en zocht daartoe de samenwerking met de op dit terrein ervaren Sjoerd Beliën. Dat resulteerde op 1 augustus 2016 tot de oprichting van VGB Asfalt BV. Sjoerd Beliën vertelt: ,,Aanleg en onderhoud van asfaltwegen is binnen de regio een stabiele factor, waarbij continuïteit erg belangrijk is. Grote asfalteringsprojecten zijn op geen enkele manier te vergelijken met kleinschalige werken en juist op die laatste categorie concentreren wij ons”.

Ideale combinatie

De combinatie van Van Grunsven & Langenhuijzen Transport en VGB Asfalt is in de ogen van Beliën ideaal: ,,Van Grunsven was al vele jaren bezig met het transport van asfalt en beiden constateerden wij dat er vaak geen optimale samenhang bestond tussen de asfaltploeg, het transport en de asfaltcentrale. VGB Asfalt vormt als organisatie een drie-eenheid, waarbij deze werkzaamheden worden gebundeld. Dat levert een stevige meerwaarde op, zowel voor de opdrachtgever als voor ons.

VGB Asfalt werkt voor aannemers, agrariërs, recreatie, bedrijventerreinen en gemeenten in heel Nederland. Sjoerd Beliën praat over een ‘klik’ die zijn bedrijf zoekt met de opdrachtgever: ,,Wij vormen voor de opdrachtgever vaak een verlengstuk van zijn organisatie; we denken mee over de realisatie, maar ook over de fasering, de organisatie van het werk en de oplevering. En, nog belangrijker, de kwaliteitscontrole.”VGB Asfalt is gecertificeerd voor zowel ISO 9001 als VCA**.

Beliën streeft als directeur van VGB Asfalt naar kwaliteit boven kwantiteit. Met veertien personeelsleden wordt selectief te werk gegaan. VGB Asfalt streeft ernaar om een stabiele en betrouwbare partner te zijn voor opdrachtgevers. Door met hen mee te denken over de aanpak streven we naar het hoogste kwaliteitsniveau en daar vaart iedereen bij.”