Certificaten

  • Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden.
  • Klik hier voor de VGWM beleidsverklaring.
  • Klik hier voor de kwaliteitsverklaring.

Voor de CO2 Prestatieladder zijn onderstaande documenten beschikbaar:

  • Klik hier voor het Energie Management Actieplan.
  • Klik hier voor de Evaluatie rapportage CO2 Prestatieladder.
  • Klik hier voor de Emissie Inventarisatie.
  • Klik hier voor het Communicatieplan CO2 reductie.
  • Klik hier voor de Sector- en Keteninitiatieven.
  • Klik hier voor meer informatie over De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-Prestatieladder.