Vloeistofdichte verharding voor Reko Rotterdam

Voor onze opdrachtgever Reko Rotterdam brengen wij hier 5000 m2 vloeistofdichte verharding aan. Het aanbrengen van vloeistofdichte verharding is hier noodzakelijk aangezien er diverse afvalstoffen worden ingenomen en overgeslagen.

Het vloeistofdicht maken van asfalt verharding doen wij door tussen twee lagen asfalt een laag Sami aan te brengen. Deze Sami laag vormt een vloeistofdicht membraam tussen de verschillende lagen asfalt.

Na aanbrengen van het asfalt wordt de vloer door een externe partij gekeurd op vloeistofdichtheid, wanneer deze keuring naar tevredenheid door een externe partij wordt uitgevoerd zal de keuringsinstantie het certificaat worden afgegeven.