Rozengracht Amsterdam

Bij dit project zijn de complete trambanen inclusief onderbouw en de aanliggende verharding vervangen. VGB Asfalt heeft hier in opdracht van Infradam alle asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd, zowel tussen de trambanen van het GVB Amsterdam als de naastgelegen verharding voor het stadsdeel.